График заседания на постоянни комисии

Дата на публикуване: 20.01.2016 10:03

2019 - 2023


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 10 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 9 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 8 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 7 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 6 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 5 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 3 - то заседание


2015 - 2019

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 41 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 40 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 39 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 38 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 37 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 35 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 34 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 33 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 32 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 31 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 30 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 29 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 26 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 25 - то заседание

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 24 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 23 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 22 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 21 - то заседание


График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет гр. Карнобат - 8 - то заседание

Търсене