Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 08.11.2018 18:06


 

Декларации по чл.35, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4  от ЗПКОНПИ 

 


 

Вх.№/дата

ИМЕ,ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

№63/09.12.2019 г.

Георги Димитров

Кмет на община

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2.

№56/09.12.2019 г.

Сашко Иванов

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.1и т.2

3.

№57/09.12.2019 г.

Недялка Хаджиева

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.1и т.2

4.

№58/09.12.2019 г.

Хюсеин Селим

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.1и т.2

5.

№59/09.12.2019 г.

Мария Иванова

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.1и т.2

6.

№60/09.12.2019 г.

Дянко Ненчев

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.1и т.2

7.

№61/09.12.2019 г.

Наил Хасан

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.1и т.2

8.

№62/09.12.2019 г.

Неждет Мехмед

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.1и т.2

9.

№64/09.12.2019 г.

Росица Христова

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

10.

№65/09.12.2019 г.

Генчо Танев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

11.

№66/09.12.2019 г.

Мюмюн Симитчи

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

12.

№67/09.12.2019 г.

Драгомир Вълчев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

13.

№68/09.12.2019 г.

Красимир Трифонов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

14.

№69/09.12.2019 г.

Стефан Хазърбасанов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

15.

№70/09.12.2019 г.

Мирослав Спасов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

16.

№71/09.12.2019 г.

Стефан Кенов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

17.

№72/09.12.2019 г.

Христо Георгиев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

18.

№73/09.12.2019 г.

Драгомир Чолаков

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

19.

№74/09.12.2019 г.

Димитър Иванов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

20.

№75/09.12.2019 г.

Аспарух Иванов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

21.

№76/09.12.2019 г.

Антоанета Пенева

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

22.

№77/09.12.2019 г.

Надя Русева

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

23.

№78/09.12.2019 г.

Теодор Ченешев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

24.

№79/09.12.2019 г.

Радостин Христов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

25.

№80/09.12.2019 г.

Живка Граздева

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

26.

№81/09.12.2019 г.

Маргарита Стаматова

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

27.

№82/09.12.2019 г.

Мехмед Афуз

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

28.

№83/09.12.2019 г.

Георги Атанасов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

29.

№84/09.12.2019 г.

Антоанета Стоянова

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

30.

№85/05.02.2020 г.

Радостин Христов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

31.

№86/05.02.2020 г.

Мюмюн Симитчи

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

32.

№87/05.02.2020 г.

Мехмед Афуз

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

33.

№88/05.02.2020 г.

Росица Христова

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

34.

№89/05.02.2020 г.

Живка Гроздева

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

35.

№90/05.02.2020 г.

Стефан Кенов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

36.

№91/05.02.2020 г.

Красимир Трифонов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

37.

№92/05.02.2020 г.

Димитър Иванов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

38.

№93/05.02.2020 г.

Генчо Танев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

39.

№94/05.02.2020 г.

Теодор Ченешев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

40.

№95/05.02.2020 г.

Георги Атанасов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

41.

№96/05.02.2020 г.

Аспарух Иванов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

42.

№97/05.02.2020 г.

Надя Русева

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

43.

№98/05.02.2020 г.

Мирослав Спасов

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

44.

№99/05.02.2020 г.

Драгомир Чолаков

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

45.

№100/05.02.2020 г.

Христо Георгиев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

46.

№101/05.02.2020 г.

Петя Върбанова

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

47.

№102/05.02.2020 г.

Антоанета Стоянова

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

48.

№103/05.02.2020 г.

Маргарита Стаматова

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

49.

№104/05.02.2020 г.

Антоанета Пенева

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

50.

№105/05.02.2020 г.

Драгомир Вълчев

Общински съветник

Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

вх. №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Дата

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

1

Тодор Костов

Кмет на кметство с. Зимен

07.06.2018

 Декларация

 

2

Мария Иванова

Кмет на кметство с. Искра

07.06.2018

 Декларация

 

3

Неждет Мехмед

Кмет на кметство с. Соколово

07.06.2018

Декларация

 

4

Дянко Ненчев

Кмет на кметство с. Невестино

08.06.2018

Декларация

 

5

Кремена Събева

Секретар – Община Карнобат

08.06.2018

Декларация

 

6

Хюсеин Селим

Кмет на кметство с. Кликач

08.06.2018

Декларация

 

7

Стоянка Иванова

Кмет на кметство с. Церковски

08.06.2018

 Декларация

 

8

Понка Костадинова

Кмет на кметство с. Хаджиите

08.06.2018

 Декларация

 

9

Тоньо Тонев

Кмет на кметство с. Житосвят

08.06.2018

Декларация

 

10

Веселина Дякова

Кмет на кметство  с. Венец

08.06.2018

Декларация

 

11

Сашко Иванов

Кмет на кметство с. Екз.Антимово

08.06.2018

Декларация

 

12

Наил Хасан

Кмет на кметство с. Драгово

08.06.2018

Декларация

 

13

Радостина Димитрова

Кмет на кметство с. Черково

08.06.2018

 Декларация

 

14

Веселин Мирчев

Кмет на кметство с. Огнен

08.06.2018

 Декларация

 

15

Галина Ангелова

Кмет на кметство с. Детелина

08.06.2018

Декларация

 

16

Атанас Бяндов

Кмет на кметство с. Сигмен

08.06.2018

Декларация

 

17

Недялка Хаджиева

Кмет на кметство с. Кр.Градище

08.06.2018

Декларация

 

18

Иван Линов

Кмет на кметство с. Добриново

08.06.2018

Декларация

 

19

Таня Славова

Кмет на кметство с. Сърнево

08.06.2018

Декларация

 

20

Валентин Рачев

Кмет на кметство с. Аспарухово

08.06.2018

Декларация

 


Търсене