Новини


21.09.2021
На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване на овощна градина с трайни насаждения 214 дка праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки на...

17.09.2021
СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП  /РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД/ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –КАРНОБАТ” ЕООД               І. Допуснати до втори етап кандидати:                1. д-р Николай Михайлов Колибаров               ІІ. Не...

17.09.2021
СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП  /РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД/ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І- КАРНОБАТ” ЕООД               І. Допуснати до втори етап кандидати:                 1. д-р Красимир Иванов Маринов           ...

16.09.2021
Национална програма за младежта (2021-2025) Министерството на младежта и спорта, на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области:  - Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване...

14.09.2021
Новата детска площадка е цветна, красива, отговаряща на стандартите за безопасност и оборудвана с необходимите съоръжения. Строително монтажните работи приключиха на 30 август. Детската площадка за игра на открито в Дневния център за деца с увреждания в кв. „Красно село“, Карнобат е изпълнена по договор за съвместна дейност между общината и Фонд „Социална закрила“. Общият обем изпълнени СМР възлиза на 35 472,48 лв. с ДДС, като безвъзмездното...

13.09.2021
Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година.   От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото, което трябва да направите, е да предадете на преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за Преброяване.   При въпроси по преброителната карта или при технически...

Търсене