Екология

Дата на публикуване: 16.08.2018 12:06
Ползата от разделното събиране на отпадъци от опаковки е очевидна – пазим природата чиста и пестим ценни ресурси. От това печелим всички – ние, нашите семейства, съгражданите ни. Ето защо всеки един от нас трябва да се включи в този процес. Особено голяма е отговорността на търговските обекти, които ежедневно генерират отпадъци от опаковки.

Уведомяваме ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места на територията на Община Карнобат, че разделното събиране на отпадъците от опаковки по закон е задължително за всеки търговски обект.

Чл. 33, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 1.01.2013г. – ДВ, бр.53 от 2012г.) въведе задължително изискване за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали на територията на административни, търговски, стопански и производствени обекти.
Съгласно чл. 33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места са длъжни да събират разделно отпадъците от опаковки и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ и/или да сключат договор с организация по оползотворяване.
На територията на община Карнобат – в гр.Карнобат, в с.Екзарх Антимово и в с.Кликач има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цветни контейнери тип „Иглу”: сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални опаковки и зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки.

На основание чл. 33 от Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на община Карнобат, следва да използват най-близко разположените цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и/или да сключат договор с организация по оползотворяване. Задължително отпадъците да се изхвърлят в цветните контейнери сгънати /смачкани, според вида им, а не да се поставят до съответния контейнер. При установяване на нарушения се налага административно наказание.
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Екология - Текуща страница

Търсене