ПРОГРАМИ

Дата на публикуване: 05.12.2019 10:31
 
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2029 г.


ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г.

Годишен отчет ЗЕВИ - 2019 г.
Годишен отчет ЗЕВИ - 2020 г.

Мотиви за приемане на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2019 – 2029 г. - публикувано на 06.12.2019 г.


Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

ИПГВР

Програма за Енергийна ефективност 2017-2020 г.

Наименование Брой тегления
PIRO_Karnobat_25.08.2021_za RIOSV & ObS.pdf 407 Изтегли документ с име "PIRO_Karnobat_25.08.2021_za RIOSV & ObS.pdf"
ekol.ocenka_PIRO.pdf 538 Изтегли документ с име "ekol.ocenka_PIRO.pdf"
Forma_ZEVI_2021.pdf 609 Изтегли документ с име "Forma_ZEVI_2021.pdf"

Търсене