Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 28.11.2018 10:10


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

вх. №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Дата

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

1  Златко Вълев  Кметски наместник на с. Мъдрино и с. Козаре 06.06.2018 Декларация

 

 2  Гергана Пенева  Кметски наместник на с. Сан-Стефано и  с. Железник 07.06.2018 Декларация 

 

3  Маргарита Калчева  Кметски наместник с. Драганци  06.06.2018  Декларация

 

 4  Стойка Маткова  Спец. ГРАО 06.06.2018  Декларация

 

 5  Кристина Момчева  Секретар на МКБППМН 08.06.2018  Декларация

 

 6  Петя Вътева  Старши Юрисконсулт  08.06.2018  Декларация

 

 7  Неделчо Делев  Кметски наместник с. Смолник  06.06.2018  Декларация

 

 8  Катя Данева  Гл. Експерт УОС  06.06.2018  Декларация

 

 9  Диана Минкова  Гл. Специалист ЕНПП  06.06.2018  Декларация

 

 10  Златка Чанева  Счетоводител  07.06.2018  Декларация

 

 11  Павел Дойчев  Главен специалист  08.06.2018  Декларация

 

 12  Йорданка Балджиева  Главен специалист - Човешки ресурси 08.06.2018   Декларация

 

 13  Георги Стайков  Оперативен дежурен  08.06.2018  Декларация

 

 14  Маргарита Гатева  Касиер - счетоводство  08.06.2018  Декларация

 

 15  Миню Марчев  Оперативен дежурен  08.06.2018  Декларация

 

 16  Иван Георгиев  Оперативен дежурен  08.06.2018  Декларация

 

 17  Дончо Иванов  Счетоводител  08.06.2018  Декларация

 

 18  Йордан Йорданов  Оперативен дежурен  08.06.2018  Декларация

 

 19  Цонка Неделчева  Директор ДГ - "Яна Лъскова"  08.06.2018  Декларация

 

 20  Владимир Люцканов  Главен експерт - Бюджет  08.06.2018  Декларация

 

21  Таньо Иванов  Оперативен дежурен  08.06.2018  Декларация  
22  Петко Петков  Главен специалист УТ  08.06.2018  Декларация  
23  Мариана Влахова  Специалист ГРАО  06.06.2018  Декларация  
24  Пламена Хазърбасанова  Главен експерт УОС  06.06.2018  Декларация  
25  Райна Илиева  Старши специалист Грао  06.06.2018  Декларация  
26  Стоянка Марчева  Старши специалист УОС  06.06.2018  Декларация  
27  Мариана Генова  Главен специалист УОС 08.06.2018  Декларация  
28  Радослава Славова  Младши експерт  06.06.2018  Декларация  
29  Диана Радева  Инспектор  05.06.2018  Декларация  
30  Галина Драганова  Инспектор  05.06.2018  Декларация  
31  Диляна Петрова  Инспектор  05.06.2018  Декларация  
32  Таню Загаров  Старши експерт Кметства и Кметски наместници  08.06.2018  Декларация  
33  Мая Стоева  Младши експерт АПИО  06.06.2018  Декларация  
34  Тонка Янчева  Специалист ГРАО  06.06.2018  Декларация  
35  Таня Цонева  Специалист ГРАО  06.06.2018  Декларация  
36  Радка Петрова  Ръководител звено  08.06.2018  Декларация  
37  Женя Дюлгерова-Маринова  Специалист функция "Здравеопазване"  08.06.2018  Декларация  
38  Катя Вълчева  Директор ДГ - "Иглика"  08.06.2018  Декларация  
39  Мария Грунова  Ръководител КСУ "Надежда"  08.06.2018  Декларация  
40  Ивелина Георгиева  Директор ЦНСТ  08.06.2018  Декларация  
41  Стела Кандахерова  Директор ДГ - "Митко Палаузов"  08.06.2018  Декларация  
42  Кольо Желязков  Директор ОП "БКРД"  08.06.2018  Декларация  
43  Силвия Георгиева  Главен специалист  06.06.2018  Декларация  
44  Тонка Колева  Специалист ГРАО  06.06.2018  Декларация  
45  Надежда Господинова  Директор МДТ  06.06.2018  Декларация  
46  Зоя Чанкова  Главен специалист ГРАО  06.06.2018  Декларация  
47  Росица Велкова  Главен специалист  06.06.2018  Декларация  
48  Ваня Желязкова  Директор дирекция ОФБС  07.06.2018  Декларация  
49  Емине Мехмедемин  Специалист ГРАО  07.06.2018  Декларация  
50  Кремена Събева  Секретар на Община  07.06.2018  Декларация  
51  Тодорка Иванова  Специалист Геодезия  06.06.2018  Декларация  
52  Жулиета Костадинова  Младши експерт - уредник Исторически музей  07.06.2018  Декларация  
53  Росица Христова  Младши експерт - уредник Исторически музей  07.06.2018  Декларация  
54  Иван Игнатов  Главе специалист СИК  06.06.2018  Декларация  
55  Златина Димитрова  Директор на дирекция УТ  06.06.2018  Декларация  
56  Дияна Славова  Главен специалист УТ  06.06.2018  Декларация  
57  Станимир Ангелов  Старши експерт ЕНПП  06.06.2018  Декларация  
58  Евгений Ангелов  Директор ЦНСТ с. Искра  06.06.2018  Декларация  
59  Галина Костадинова  Директор ДГ - "Славейче"  06.06.2018  Декларация  
60  Валентина Петрова  Директор ДГ - "Пролет" - с. Кликач  06.06.2018  Декларация  
61  Ганка Велчева  Счетоводител  07.06.2018  Декларация  
62  Никола Николов  Финансов контрольор  07.06.2018  Декларация  
63  Гергана Гроздева  Вътрешен одитор  07.06.2018  Декларация  
64  Теодора Славова  Старши счетоводител  07.06.2018  Декларация  
65  Наско Димов  Журналист  07.06.2018  Декларация  
66  Яна Танева-Малчева  Ръководител ОИЦ  07.06.2018  Декларация  
67  Сения Мехмедова  Счетоводител  07.06.2018  Декларация  
68  Ненко Касабов  Системен администратор  07.06.2018  Декларация  
69  Таня Грунова  Старши експерт ЧР  07.06.2018  Декларация  
70  Тотка Драганова  Главен специалист ГРАО  06.06.2018  Декларация  
71  Биляна Димитрова  Директор ДПЛД с. Огнен  06.06.2018  Декларация  
72  Златина Пенева  Директор ЦСРИ "Света Анна"  07.06.2018  Декларация  
73  Димитринка Ненчева  Главен експрет Еколог  06.06.2018  Декларация  
74  Росица Сивилева  Главен специалист АО  06.06.2018
15.06.2018
Декларация
Декларация
 
75  Деница Димова  Главен юрисконсулт  06.06.2018  Декларация  
76  Яна Пенкова  Младши експерт АПИО 06.06.2018  Декларация  
77  Тодорка Чанева  Юрисконсулт  06.06.2018  Декларация  
78  Ангел Терзииванов  Главен експерт ОКМДС  06.06.2018  Декларация  
79  Румяна Желязкова  Специалист ГРАО  06.06.2018  Декларация  
80  Семра Ахмедова  Старши експерт  06.06.2018  Декларация  
81  Ангелина Ковачева  Главен специалист ОС  06.06.2018  Декларация  
82  Пепа Ганева  Касиер  06.06.2018  Декларация  
83  Петя Ушакова  Старши специалист - Касиер  06.06.2018  Декларация  
84  Йорданка Стоянова  Директор ДГ - Мир"  05.06.2018  Декларация  
85  Желко Дерменджиев  Директор дирекция ЕНПП  05.06.2018  Декларация  
86  Пенка Стоянова  Инспектор  06.06.2018  Декларация  
87  Стефка Минчева  Главен експерт Вероизповедания  05.06.2018  Декларация  
88  Пенка Динева  Главе специалист ГРАО  05.06.2018  Декларация  
89  Димитринка Вълева  Директор ЦОП  05.06.2018  Декларация  
90  Малина Савова  Главен експерт ЕНПП  05.06.2018  Декларация  
91  Росица Данева  Младши експерт ЕНПП  05.06.2018  Декларация  
92  Йорданка Николова  Младши експерт  05.06.2018  Декларация  
93  Ирина Калева  Старши експерт АПИО  07.06.2018  Декларация  
94  Тотка Георгиева  Директор дирекция УОС  07.06.2018  Декларация  
95  Ваня Чиликова  Директор ДГ "Вълшебство"  07.06.2018  Декларация  
96  Ганка Павлова  Управител ДСП  06.06.2018  Декларация  
97  Йорданка Статева - Делева  Старши експерт - уредник музей  07.06.2018  Декларация  

Търсене