Екип

Дата на публикуване: 02.05.2020 18:55

Жулиета Костадинова

Уредник фонд „История”

e-mail: julieta_21@abv.bg

Сфера на научни интереси: документално наследство и историческо минало на Карнобат

 
д-р Росица Христова

Уредник фонд „Археология”

e-mail: rositsa11@yahoo.com

Сфера на научни интереси: проблеми на бронзовата и желязна епоха, керамично производство

Справка за основните публикации


Търсене