Бюджет

Дата на публикуване: 14.02.2014 00:00
2022

Бюджет на Община Карнобат за 2022г. - публикувано на 15.04.2022 г.
Доклад
Приходи по Бюджет
Разходи по Бюджет
Капиталова програма

2021

Бюджет на Община Карнобат за 2021 г. - публикувано на 20.02.2021 г.
Макрорамка на Бюджет на Община Карнобат за 2021 г.

2020

Бюджет на Община Карнобат за 2020 г. - публикувано на 03.03.2020 г.
Макрорамка на Бюджет на Община Карнобат за 2020 г.


2019

Бюджет на Община Карнобат за 2019 г. - публикувано на 04.02.2019 г.
Макрорамка на Бюджет на Община Карнобат за 2019 г.


2018


Бюджет на Община Карнобат за 2018 г. - публикувано на 12.02.2018 г.
Макрорамка на Бюджет на Община Карнобат за 2018 г.


2017

Доклад
Приходи по Бюджет
Разходи по Бюджет
Преходни остатъци
Капиталова програма


2016

Доклад

2015

 

Търсене