Данни за приемане на заявления по ЗДОИ

Дата на публикуване: 19.07.2012 11:05

Заявленията за достъп до информация се подават на следния адрес:


гр. Карнобат, бул. „България” № 12
в Център за административно обслужване на Община Карнобат

За връзка: 0559/29162  0559/29108

Работно време:
830 – 1230  ч.

1330 – 1730  ч.  1. Данни за приемане на заявления по ЗДОИ - Текуща страница
  2. Годишен отчет
  3. Публични регистри

Търсене