Здравеопазване

Дата на публикуване: 29.03.2012 17:24
Системата за здравно обслужване на населението в община Карнобат е добре организирана и в значителна степен обезпечена материално и кадрово. Нейната структура включва:

1. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - гр. Карнобат. Предлага болнична медицинска помощ на населението от общините Карнобат и Сунгурларе /42 598 жители към 31.12.2003 г./ и хемодиализна помощ на нуждаещите се болни от общините Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен. Болницата има разкрити следните отделения:
-    вътрешно отделение с 38 легла, в т.ч. 6 интензивни,
-    детско отделение с 22 легла,
-    неврологично отделение с 22 легла,
-    акушеро-гинекологично отделение с 13 легла,
-    хирургично отделение с 10 легла.
Центърът по хемодиализа разполага с 5 поста.
Медицинските и помощните дейности се осъществяват от 152 длъжности, в т. ч. 24 лекари, 64 души полувисш медицински персонал и 64 души друг персонал. От лекарите 84% са с призната една специалност и 10% с две специалности.
Сградата, в която се помещава болницата, отговаря функционално на изискванията за болнично заведение и е в добро състояние. Отделенията и помощните звена са оборудвани с необходимата медицинска апаратура. Използват се четири санитарни коли, от които две линейки и един стопански лек автомобил. Автомобилите не са в добро техническо състояние.
Дейността на стационара в МБАЛ се характеризира с добри медико-икономически показатели и трайна тенденция за добро натоварване на материалната база и кадровите ресурси.

2. “Медицински център 1” ЕООД. Осъществява специализирана извънболнична помощ. Разполага с 9 специализирани кабинета: УНГ, офталмологичен, акушеро-гинекологичен, неврологичен, физиотерапевтичен, ендокринологичен, педиатричен, дермато-венерологичен. Центърът е разположен в сградата на бившата поликлиника. В медицинското обслужване са ангажирани 9 лекари, 2 рехабилитатори, 7 медицински сестри, 1 акушерка и 4 души помощен персонал.

3.    Първичната медицинска помощ се осъществява от:
-    групова практика НПМП “Медик” ООД – 7 лекари, 7 медицински сестри и 6 шелдшери,
-    групова практика “Драганов-Атанасова” – 2 лекари и 2 медицински сестри,
-    6 индивидуални практики – една в гр. Карнобат и пет в съставните на общината села.
Всички лекари в груповите и индивидуалните практики са оборудвани с необходимата медицинска апаратура и са им предоставени подходящи за дейността им сгради и помещения.

4. Център за спешна медицинска помощ – филиал Карнобат. Оказва спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация. На центъра са предоставени общински помещения в бившата поликлиника. Обслужването се извършва от 21 души, от които 10 фелдшери, 1 санитар, 10 шофьори. Оборудван е с 3 линейки – 2 действащи и 1 в резерв. Техническото им състояние е много добро, като едната линейка е напълно оборудвана /миниреанимация/. Разполагат с радиовръзка и GPS системи.

5. В стоматологичното обслужване на населението са ангажирани 13 стоматолози, упражняващи индивидуална практика.

  1. Здравеопазване - Текуща страница
  2. Телефонен указател
  3. Транспорт
  4. Спорт

Търсене