Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Дата на публикуване: 05.04.2017 18:27


ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 , Т.1 И Т.2 ОТ ЗПУКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗЗЛД
ИМЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
1 Ангел Терзииванов чл.12, т.1 и т.2
2 Ангелина Ковачева чл.12, т.1 и т.2
3 Атанас Бяндов чл.12, т.1 и т.2
4 Биляна Димитрова чл.12, т.1 и т.2
5 Валентин Рачев чл.12, т.1 и т.2
6 Валентина Петрова чл.12, т.1 и т.2
7 Ванина Желева чл.12, т.1 и т.2
8 Ваня Желязкова чл.12, т.1 и т.2
9 Ваня Чиликова чл.12, т.1 и т.2
10 Веселин Мирчев чл.12, т.1 и т.2
11 Веселина Дякова чл.12, т.1 и т.2
12 Владимир Люцканов чл.12, т.1 и т.2
13 Галина Ангелова чл.12, т.1 и т.2
14 Галина Драганова чл.12, т.1 и т.2
15 Галина Костадинова  чл.12, т.1 и т.2
16 Ганка Павлова чл.12, т.1 и т.2
17 Георги Димитров чл.12, т.1 и т.2
18 Гергана Пенева чл.12, т.1 и т.2
19 Гергана Тодорова чл.12, т.1 и т.2
20 Даниела Милкова чл.12, т.1 и т.2
21 Деница Димова чл.12, т.1 и т.2
22 Диана Минкова чл.12, т.1 и т.2
23 Диана Радева чл.12, т.1 и т.2
24 Диляна Петрова чл.12, т.1 и т.2
25 Димитринка Сивенова чл.12, т.1 и т.2
26 Дияна Славова чл.12, т.1 и т.2
27 Дончо Иванов чл.12, т.1 и т.2
28 Дянко Ненчев чл.12, т.1 и т.2
29 Евгений Ангелов чл.12, т.1 и т.2
30 Желко Дерменджиев чл.12, т.1 и т.2
31 Жени Бъчварова чл.12, т.1 и т.2
32 Женя Дюлгерова-Маринова чл.12, т.1 и т.2
33 Златина Димитрова чл.12, т.1 и т.2
34 Златина Пенева чл.12, т.1 и т.2
35 Златка Чанева чл.12, т.1 и т.2
36 Златко Вълев чл.12, т.1 и т.2
37 Зоя Колева чл.12, т.1 и т.2
38 Иван Игнатов чл.12, т.1 и т.2
39 Иван Линов чл.12, т.1 и т.2
40 Ивелина Георгиева чл.12, т.1 и т.2
41 Илия Канев чл.12, т.1 и т.2
42 Йорданка Балджиева чл.12, т.1 и т.2
43 Йорданка Статева-Делева чл.12, т.1 и т.2
44 Йорданка Стоянова чл.12, т.1 и т.2
45 Ирина Калева чл.12, т.1 и т.2
46 Катя Данева чл.12, т.1 и т.2
47 Кольо Желязков чл.12, т.1 и т.2
48 Кремена Красимирова чл.12, т.1 и т.2
49 Малина Савова чл.12, т.1 и т.2
50 Маргарита Гатева чл.12, т.1 и т.2
51 Маргарита Калева чл.12, т.1 и т.2
52 Мариана Влахова чл.12, т.1 и т.2
53 Мария Генова чл.12, т.1 и т.2
54 Мария Грунова чл.12, т.1 и т.2
55 Мария Иванова чл.12, т.1 и т.2
56 Марияна Генова чл.12, т.1 и т.2
57 Милена Колева чл.12, т.1 и т.2
58 Надежда Господинова чл.12, т.1 и т.2
59 Наил Хасан чл.12, т.1 и т.2
60 Неделчо Делев чл.12, т.1 и т.2
61 Недялка Хаджиева чл.12, т.1 и т.2
62 Неждет Мехмед чл.12, т.1 и т.2
63 Ненко Касабов чл.12, т.1 и т.2
64 Никола Николов чл.12, т.1 и т.2
65 Павел Дойчев чл.12, т.1 и т.2
66 Пенка Динева чл.12, т.1 и т.2
67 Пенка Стоянова чл.12, т.1 и т.2
68 Петко Петков чл.12, т.1 и т.2
69 Петя Вътева чл.12, т.1 и т.2
70 Петя Ушакова чл.12, т.1 и т.2
71 Пламена Хазърбасанова чл.12, т.1 и т.2
72 Понка Костадинова чл.12, т.1 и т.2
73 Радка Петрова чл.12, т.1 и т.2
74 Радослава Славова чл.12, т.1 и т.2
75 Радостина Димитрова чл.12, т.1 и т.2
76 Райна Илиева чл.12, т.1 и т.2
77 Росица Великова чл.12, т.1 и т.2
78 Росица Данева чл.12, т.1 и т.2
79 Росица Сивилева чл.12, т.1 и т.2
80 Румен Петков чл.12, т.1 и т.2
81 Румяна Желязкова чл.12, т.1 и т.2
82 Сашко Иванов чл.12, т.1 и т.2
83 Семра Ахмедова чл.12, т.1 и т.2
84 Силвия Георгиева чл.12, т.1 и т.2
85 Станимир Ангелов чл.12, т.1 и т.2
86 Стела Кандахерова чл.12, т.1 и т.2
87 Стефка Бинева чл.12, т.1 и т.2
88 Стефка Иванова чл.12, т.1 и т.2
89 Стойка Маткова чл.12, т.1 и т.2
90 Стоянка Иванова чл.12, т.1 и т.2
91 Стоянка Марчева чл.12, т.1 и т.2
92 Таню Загаров чл.12, т.1 и т.2
93 Таня Грунова чл.12, т.1 и т.2
94 Таня Славова чл.12, т.1 и т.2
95 Таня Цонева чл.12, т.1 и т.2
96 Теодора Славова чл.12, т.1 и т.2
97 Тодор Костов чл.12, т.1 и т.2
98 Тодорка Чанева чл.12, т.1 и т.2
99 Тонка Колева чл.12, т.1 и т.2
100 Тонка Янчева чл.12, т.1 и т.2
101 Тоньо Тонев чл.12, т.1 и т.2
102 Тотка Георгиева чл.12, т.1 и т.2
103 Тотка Драганова чл.12, т.1 и т.2
104 Хюсеин Селим чл.12, т.1 и т.2
105 Цонка Неделчева чл.12, т.1 и т.2
106 Яна Пенкова чл.12, т.1 и т.2
107 Яна Танева чл.12, т.1 и т.2

Търсене