16.06.2021
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ЧЕРКОВСКИ ВОДИ“, за водовземане от язовир „Черково“

10.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ  1 Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-367/10.06.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор 23176.5.43 по КК и КР на  с.Драганци, община Карнобат, местност „Водоема“, с площ 11.376 дка, вид...

10.06.2021
На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от язовир с идентификатор 67920.19.131 по КК, землище на с.Соколово, за напояване на 523,180 дка люцерна, находяща...

09.06.2021
Образци на документи във връзка с изплащане на еднократни обезщетения на засегнатите от сервитутните ивици поземлени имоти  за обект: „Реконструкция на участък от деривация „Камчия – Юг“ в района на ж.п. гара Черноград“ в землището на с. Кликач, общ. Карнобат.Декларация за изплащане на парични обезщетенияЗаявление до кмета на Общона Карнобат  

08.06.2021
Община Карнобат съобщава, че е създадена постоянно действаща Общинска комисия по безопасност на движението на територията на община Карнобат.

07.06.2021
На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в...2021 година

Карнобатски глас - брой 22 - 14.06.2020 г. - 20.06.2020 г.

Карнобатски глас - брой 21 - 07.06.2020 г. - 13.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 31.05.2020 г. - 06.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 24.05.2020 г. - 30.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 17.05.2020 г. - 23.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 03.05.2020 г. - 09.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 26.04.2020 г. - 02.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 19.04.2020 г. - 25.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 12.04.2020 г. - 18.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 05.04.2020 г. - 11.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2020 г. - 04.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 22.03.2020 г. - 28.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 15.03.2020 г. - 21.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 08.03.2020 г. - 14.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 01.03.2020 г. - 07.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 22.02.2020 г. - 28.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 15.02.2020 г. - 21.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 08.02.2020 г. - 14.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 01.02.2020 г. - 07.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 25.01.2020 г. - 31.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 18.01.2020 г. - 24.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 11.01.2020 г. - 17.01.2020 г.АрхивНаименование Брой тегления
2021-22.pdf 73 Изтегли
2021-21.pdf 283 Изтегли
2021-20.pdf 384 Изтегли
2021-19.pdf 610 Изтегли
2021-18.pdf 754 Изтегли
2021-17.pdf 1979 Изтегли
2021-16.pdf 2769 Изтегли
2021-15.pdf 2979 Изтегли
2021-14.pdf 3473 Изтегли
2021-13.pdf 3122 Изтегли
2021-12.pdf 4265 Изтегли
2021-11.pdf 5073 Изтегли
2021-10.pdf 4453 Изтегли
2021-09.pdf 5176 Изтегли
KG_Arh2020.rar 7256 Изтегли
2021-08.pdf 12607 Изтегли
2021-07.pdf 6608 Изтегли
2021-06.pdf 5155 Изтегли
2021-05.pdf 5171 Изтегли
2021-04.pdf 5930 Изтегли
2021-03.pdf 6868 Изтегли
2021-02.pdf 5398 Изтегли
2021-01.pdf 5189 Изтегли
2020-51.pdf 4811 Изтегли
2020-50.pdf 5810 Изтегли
2020-49.pdf 5313 Изтегли
2020-48.pdf 5579 Изтегли

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев