18.10.2021
ЗАПОВЕД № РД-04-158/01.10.2021 г. отнсоно сключеното споразумение по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с. Аспарухово, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 -2022 година.  ЗАПОВЕД № РД-04-339/01.10.2021 г. относно сключеното споразумение по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите...

14.10.2021
По искане с вх. рег. № 26-00-985/07.09.2021г. от „Авигея“ ООД с ЕИК 201170281, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, бул. „Девети Септември“ № 13, община Карнобат, област Бургас за одобряване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПРЗ) в териториален обхват у.п.и IV-103, квартал 18 – с. Кликач, община Карнобат, област Бургас.

07.10.2021
 Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-637/06.10.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за Изменение на подробен устройствен план – план застрояване за УПИ ХХІ-396 в кв.49 по плана на гр. Карнобат.

07.10.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-622/01.10.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е допуснато да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Трасе на кабел НН от новомонтирано Електромерно табло /ЕТ/ на границата на ПИ с идентификатор 27169.61.2 до Разпределително табло /РТ/ на Приемо Предавателна Станция...

04.10.2021
Комисия, назначена със Заповед № РД – 571/03.09.2021 г. на Кмета на община Карнобат да организира и проведе конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І- Карнобат” ЕООД, с нaстоящото обявявa класирането нa кандидатите от конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І- Карнобат” ЕООД, утвърдено с Решение №241/30.09.2021 г.  нa Общински съвет – Кaрнобaт, кaкто следвa:               Класиран на първо място кандидат:             д-р Красимир Иванов...

04.10.2021
       Комисия, назначена със Заповед № РД – 570/03.09.2021 г. на Кмета на община Карнобат да организира и проведе конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение –Карнобат” ЕООД, с нaстоящото обявявa класирането нa кандидатите от конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение –Карнобат” ЕООД, утвърдено с Решение №240/30.09.2021 г.  нa Общински съвет – Кaрнобaт, кaкто следвa:              ...2021 година

Карнобатски глас - брой 40 - 18.10.2021 г. - 24.10.2021 г.

Карнобатски глас - брой 39 - 11.10.2021 г. - 17.10.2021 г.

Карнобатски глас - брой 38 - 04.10.2021 г. - 10.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 37 - 27.09.2021 г. - 03.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 20.09.2021 г. - 26.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 35 - 13.09.2021 г. - 19.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 34 - 06.09.2021 г. - 12.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 30.08.2021 г. - 05.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 23.08.2021 г. - 29.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 16.08.2021 г. - 22.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 30 - 09.08.2021 г. - 15.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 26.07.2021 г. - 01.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 19.07.2021 г. - 25.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 12.07.2021 г. - 18.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 05.07.2021 г. - 11.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 28.06.2021 г. - 04.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 21.06.2021 г. - 27.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 14.06.2021 г. - 20.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 07.06.2021 г. - 13.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 31.05.2021 г. - 06.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 24.05.2021 г. - 30.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 17.05.2021 г. - 23.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 03.05.2021 г. - 09.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 26.04.2021 г. - 02.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 19.04.2021 г. - 25.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 12.04.2021 г. - 18.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 05.04.2021 г. - 11.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2021 г. - 04.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 22.03.2021 г. - 28.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 15.03.2021 г. - 21.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 08.03.2021 г. - 14.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 01.03.2021 г. - 07.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 08.02.2021 г. - 14.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 01.02.2021 г. - 07.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 25.01.2021 г. - 31.01.2021 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 18.01.2021 г. - 24.01.2021 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 11.01.2021 г. - 17.01.2021 г.АрхивНаименование Брой тегления
2021-40.pdf 88 Изтегли документ с име "2021-40.pdf"
2021-39.pdf 108 Изтегли документ с име "2021-39.pdf"
2021-38.pdf 105 Изтегли документ с име "2021-38.pdf"
2021-37.pdf 131 Изтегли документ с име "2021-37.pdf"
2021-36.pdf 129 Изтегли документ с име "2021-36.pdf"
2021-35.pdf 184 Изтегли документ с име "2021-35.pdf"
2021-34.pdf 204 Изтегли документ с име "2021-34.pdf"
2021-33.pdf 179 Изтегли документ с име "2021-33.pdf"
2021-32.pdf 178 Изтегли документ с име "2021-32.pdf"
2021-31.pdf 205 Изтегли документ с име "2021-31.pdf"
2021-30.pdf 223 Изтегли документ с име "2021-30.pdf"
2021-29.pdf 187 Изтегли документ с име "2021-29.pdf"
2021-28.pdf 229 Изтегли документ с име "2021-28.pdf"
2021-27.pdf 258 Изтегли документ с име "2021-27.pdf"
2021-26.pdf 298 Изтегли документ с име "2021-26.pdf"
2021-25.pdf 301 Изтегли документ с име "2021-25.pdf"
2021-24.pdf 257 Изтегли документ с име "2021-24.pdf"
2021-23.pdf 449 Изтегли документ с име "2021-23.pdf"
2021-22.pdf 653 Изтегли документ с име "2021-22.pdf"
2021-21.pdf 876 Изтегли документ с име "2021-21.pdf"
2021-20.pdf 1000 Изтегли документ с име "2021-20.pdf"
2021-19.pdf 1313 Изтегли документ с име "2021-19.pdf"
2021-18.pdf 1367 Изтегли документ с име "2021-18.pdf"
2021-17.pdf 2708 Изтегли документ с име "2021-17.pdf"
2021-16.pdf 3508 Изтегли документ с име "2021-16.pdf"
2021-15.pdf 3675 Изтегли документ с име "2021-15.pdf"
2021-14.pdf 4153 Изтегли документ с име "2021-14.pdf"
2021-13.pdf 3823 Изтегли документ с име "2021-13.pdf"
2021-12.pdf 4940 Изтегли документ с име "2021-12.pdf"
2021-11.pdf 5941 Изтегли документ с име "2021-11.pdf"
2021-10.pdf 5130 Изтегли документ с име "2021-10.pdf"
2021-09.pdf 5854 Изтегли документ с име "2021-09.pdf"
KG_Arh2020.rar 8046 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"
2021-08.pdf 15561 Изтегли документ с име "2021-08.pdf"
2021-07.pdf 7330 Изтегли документ с име "2021-07.pdf"
2021-06.pdf 5834 Изтегли документ с име "2021-06.pdf"
2021-05.pdf 5816 Изтегли документ с име "2021-05.pdf"
2021-04.pdf 6668 Изтегли документ с име "2021-04.pdf"
2021-03.pdf 7892 Изтегли документ с име "2021-03.pdf"
2021-02.pdf 6086 Изтегли документ с име "2021-02.pdf"
2021-01.pdf 5913 Изтегли документ с име "2021-01.pdf"
2020-51.pdf 5427 Изтегли документ с име "2020-51.pdf"
2020-50.pdf 6477 Изтегли документ с име "2020-50.pdf"
2020-49.pdf 6044 Изтегли документ с име "2020-49.pdf"
2020-48.pdf 6230 Изтегли документ с име "2020-48.pdf"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев