23.11.2022
Община Карнобат, уведомява своите граждани,  че на 25 ноември от 10.30 – 12.00 часа в център за обществена подкрепа, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол,...

18.11.2022
На основание чл.66 от АПК Община Карнобат, чрез настоящото публикуване, уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2023 год. и предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от публикуването да направят своите писмени предложения и становища...

18.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от същия закон, съобщава, че е издадена Заповед №РД-727/16.11.2022г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1409  от кв.95 по плана на гр. Карнобат.     ОБЯВЛЕНИЕ   Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с...

14.11.2022
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, кметът на Община Карнобат ОБЯВЯВА: Инициатива на  „ТЕРА ПРИМА СМОЛНИК” ООД, гр.Карнобат за водовземане от язовир, образуващ поземлен имот с идентификатор 27169.46.258  по КККР на с. Екзарх Антимово, община Карнобат  /номер по предходен план 000258/   1. Цел на заявеното използване на водите Напояване на 465 дка зeмeдeлски култури в масив номер 14 в землището на с. Смолник, община Карнобат, с...

11.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   Община Карнобат, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 413 от 08.11.2022 г. Общински съвет – Карнобат,  ОДОБРЯВА проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект на техническата инфраструктура – „Трасе на кабелна линия средно напрежение до ПИ с идентификатор 36525.46.3, местност „Гюр чешма“ по КККР на гр.Карнобат, отреден „за ПСОВ“, само в участъка извън урбанизираната територия“.   Решението не...

07.11.2022
Във връзка с одобрени промени по проект „Нова възможност за младежка заетост“, включващи добавяне на нова дейност „Заетост“, увеличение на възнагражденията за лицата, включени в обучение, както и увеличение на максималния срок за стажуване, считано от 27.10.2022 г., по-долу са публикувани актуални образци по схемата. Работодатели, подали заявки за разкриване на работни места по стария образец, по които не са сключени договори за стажуване/обучение по време...2022 година

Карнобатски глас - брой 46 - 21.11.2022 г. - 27.11.2022 г.

Карнобатски глас - брой 45 - 14.11.2022 г. - 20.11.2022 г.


Карнобатски глас - брой 44 - 07.11.2022 г. - 13.11.2022 г.


Карнобатски глас - брой 43 - 31.10.2022 г. - 06.11.2022 г.


Карнобатски глас - брой 42 - 24.10.2022 г. - 30.10.2022 г.


Карнобатски глас - брой 41 - 17.10.2022 г. - 23.10.2022 г.


Карнобатски глас - брой 40 - 10.10.2022 г. - 16.10.2022 г.


Карнобатски глас - брой 39 - 03.10.2022 г. - 09.10.2022 г.


Карнобатски глас - брой 38 - 26.09.2022 г. - 02.10.2022 г.


Карнобатски глас - брой 37 - 19.09.2022 г. - 25.09.2022 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 12.09.2022 г. - 18.09.2022 г.


Карнобатски глас - брой 35 - 05.09.2022 г. - 11.09.2022 г.


Карнобатски глас - брой 34 - 29.08.2022 г. - 04.09.2022 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 22.08.2022 г. - 28.08.2022 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 15.08.2022 г. - 21.08.2022 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 08.08.2022 г. - 14.08.2022 г.


Карнобатски глас - брой 30 - 01.08.2022 г. - 07.08.2022 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 25.07.2022 г. - 31.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 18.07.2022 г. - 24.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 11.07.2022 г. - 17.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 04.07.2022 г. - 10.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 27.06.2022 г. - 03.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 20.06.2022 г. - 26.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 13.06.2022 г. - 19.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 06.06.2022 г. - 12.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 30.05.2022 г. - 05.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 23.05.2022 г. - 29.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 16.05.2022 г. - 22.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 09.05.2022 г. - 15.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 02.05.2022 г. - 08.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 25.04.2022 г. - 01.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 18.04.2022 г. - 24.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 11.04.2022 г. - 17.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 04.04.2022 г. - 10.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2022 г. - 03.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 21.03.2022 г. - 27.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 14.03.2022 г. - 20.03.2022 г
.

Карнобатски глас - брой 09 - 07.03.2022 г. - 13.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 28.02.2022 г. - 06.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 21.02.2022 г. - 27.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 31.01.2022 г. - 06.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 24.01.2022 г. - 30.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 17.01.2022 г. - 23.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 10.01.2022 г. - 16.01.2022 г.


АрхивНаименование Брой тегления
2022-46.pdf 55 Изтегли документ с име "2022-46.pdf"
2022-45.pdf 115 Изтегли документ с име "2022-45.pdf"
2022-44.pdf 140 Изтегли документ с име "2022-44.pdf"
2022-43.pdf 182 Изтегли документ с име "2022-43.pdf"
2022-42.pdf 227 Изтегли документ с име "2022-42.pdf"
2022-41.pdf 301 Изтегли документ с име "2022-41.pdf"
2022-40.pdf 327 Изтегли документ с име "2022-40.pdf"
2022-39.pdf 399 Изтегли документ с име "2022-39.pdf"
2022-38.pdf 462 Изтегли документ с име "2022-38.pdf"
2022-37.pdf 667 Изтегли документ с име "2022-37.pdf"
2022-36.pdf 613 Изтегли документ с име "2022-36.pdf"
2022-35.pdf 814 Изтегли документ с име "2022-35.pdf"
2022-34.pdf 829 Изтегли документ с име "2022-34.pdf"
2022-33.pdf 900 Изтегли документ с име "2022-33.pdf"
2022-32.pdf 831 Изтегли документ с име "2022-32.pdf"
2022-31.pdf 1113 Изтегли документ с име "2022-31.pdf"
2022-30.pdf 1282 Изтегли документ с име "2022-30.pdf"
2022-29.pdf 1161 Изтегли документ с име "2022-29.pdf"
2022-28.pdf 1257 Изтегли документ с име "2022-28.pdf"
2022-27.pdf 1350 Изтегли документ с име "2022-27.pdf"
2022-26.pdf 1572 Изтегли документ с име "2022-26.pdf"
2022-25.pdf 1435 Изтегли документ с име "2022-25.pdf"
2022-24.pdf 1715 Изтегли документ с име "2022-24.pdf"
2022-23.pdf 1906 Изтегли документ с име "2022-23.pdf"
2022-22.pdf 1743 Изтегли документ с име "2022-22.pdf"
2022-21.pdf 1767 Изтегли документ с име "2022-21.pdf"
2022-20.pdf 1892 Изтегли документ с име "2022-20.pdf"
2022-19.pdf 2106 Изтегли документ с име "2022-19.pdf"
2022-18.pdf 2530 Изтегли документ с име "2022-18.pdf"
2022-17.pdf 1994 Изтегли документ с име "2022-17.pdf"
2022-16.pdf 2374 Изтегли документ с име "2022-16.pdf"
2022-15.pdf 2645 Изтегли документ с име "2022-15.pdf"
2022-14.pdf 2689 Изтегли документ с име "2022-14.pdf"
2022-13.pdf 2757 Изтегли документ с име "2022-13.pdf"
2022-12.pdf 2717 Изтегли документ с име "2022-12.pdf"
2022-11.pdf 3092 Изтегли документ с име "2022-11.pdf"
2022-10.pdf 3065 Изтегли документ с име "2022-10.pdf"
2022-09.pdf 3226 Изтегли документ с име "2022-09.pdf"
2022-08.pdf 3282 Изтегли документ с име "2022-08.pdf"
2022-07.pdf 3314 Изтегли документ с име "2022-07.pdf"
2022-06.pdf 3349 Изтегли документ с име "2022-06.pdf"
2022-05.pdf 3854 Изтегли документ с име "2022-05.pdf"
2022-04.pdf 3806 Изтегли документ с име "2022-04.pdf"
2022-03.pdf 3459 Изтегли документ с име "2022-03.pdf"
2022-01.pdf 4118 Изтегли документ с име "2022-01.pdf"
2022-02.pdf 3760 Изтегли документ с име "2022-02.pdf"
KG_Arh2021.rar 3789 Изтегли документ с име "KG_Arh2021.rar"
KG_Arh2020.rar 14723 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев