24.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-345/23.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.150, ал.1 и 2 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. ПУП-ПРЗ в обхват  на ПИ с идентификатор 36525.293.6 с НТП „за животновъдна ферма“ по КККР на гр. Карнобат. 2. Инвестиционен проект за обект: „Торохранилище...

17.06.2022
СЪОБШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАРНОБАТЗаповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София .N2 РД-16-50 11.11.2020 год., обн. в държавен вестник бр. 102/01.12,2020 г.

17.06.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Основен ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ за културен център „Карнобат“ - УПИ IV-1533, 4182, кв. 91, гр. Карнобат". С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да се извърши основен ремонт...

16.06.2022
На основание чл.34б, ал.2 от ЗДС, Община Карнобат обявява Решение №381 от 09.06.2022 г. на Министерски съвет на Република България за ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 27 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 230+320“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 230+298 ОТ ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ...

15.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-321/15.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.135, ал.3 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-22 и УПИ ІІІ-23 в кв.9 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат. ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена...

13.06.2022
Като ст. експерт към дирекция „Устройство на Територията” при Община Карнобат, във връзка с отправено искане по чл. 140, ал. 1 ЗУТ от Бекир Мехмед Емурла и Зюмбюл Шабан Емин, двамата с постоянен адрес: с. Раклиново, община Карнобат, област Бургас за извършване на административна услуга, определена като „ЗАЯВЛЕНИЕ“ за издаване на виза за проучване и проектиране и предвид хипотезата на чл. 140, ал. 3 ЗУТ...2022 година

Карнобатски глас - брой 24 - 20.06.2022 г. - 26.06.2022 г.

Карнобатски глас - брой 23 - 13.06.2022 г. - 19.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 06.06.2022 г. - 12.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 30.05.2022 г. - 05.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 23.05.2022 г. - 29.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 16.05.2022 г. - 22.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 09.05.2022 г. - 15.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 02.05.2022 г. - 08.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 25.04.2022 г. - 01.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 18.04.2022 г. - 24.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 11.04.2022 г. - 17.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 04.04.2022 г. - 10.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2022 г. - 03.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 21.03.2022 г. - 27.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 14.03.2022 г. - 20.03.2022 г
.

Карнобатски глас - брой 09 - 07.03.2022 г. - 13.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 28.02.2022 г. - 06.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 21.02.2022 г. - 27.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 31.01.2022 г. - 06.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 24.01.2022 г. - 30.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 17.01.2022 г. - 23.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 10.01.2022 г. - 16.01.2022 г.


АрхивНаименование Брой тегления
2022-24.pdf 64 Изтегли документ с име "2022-24.pdf"
2022-23.pdf 92 Изтегли документ с име "2022-23.pdf"
2022-22.pdf 99 Изтегли документ с име "2022-22.pdf"
2022-21.pdf 111 Изтегли документ с име "2022-21.pdf"
2022-20.pdf 108 Изтегли документ с име "2022-20.pdf"
2022-19.pdf 193 Изтегли документ с име "2022-19.pdf"
2022-18.pdf 289 Изтегли документ с име "2022-18.pdf"
2022-17.pdf 286 Изтегли документ с име "2022-17.pdf"
2022-16.pdf 454 Изтегли документ с име "2022-16.pdf"
2022-15.pdf 617 Изтегли документ с име "2022-15.pdf"
2022-14.pdf 693 Изтегли документ с име "2022-14.pdf"
2022-13.pdf 805 Изтегли документ с име "2022-13.pdf"
2022-12.pdf 809 Изтегли документ с име "2022-12.pdf"
2022-11.pdf 1039 Изтегли документ с име "2022-11.pdf"
2022-10.pdf 1097 Изтегли документ с име "2022-10.pdf"
2022-09.pdf 1221 Изтегли документ с име "2022-09.pdf"
2022-08.pdf 1199 Изтегли документ с име "2022-08.pdf"
2022-07.pdf 1259 Изтегли документ с име "2022-07.pdf"
2022-06.pdf 1260 Изтегли документ с име "2022-06.pdf"
2022-05.pdf 1614 Изтегли документ с име "2022-05.pdf"
2022-04.pdf 1602 Изтегли документ с име "2022-04.pdf"
2022-03.pdf 1565 Изтегли документ с име "2022-03.pdf"
2022-01.pdf 1819 Изтегли документ с име "2022-01.pdf"
2022-02.pdf 1544 Изтегли документ с име "2022-02.pdf"
KG_Arh2021.rar 1672 Изтегли документ с име "KG_Arh2021.rar"
KG_Arh2020.rar 11908 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев