27.01.2021
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125 ал.1 от Закона за горите , във връзка с чл.124 от същия закон и писмено предложение изх. № 05-04-1 от 21.01.2021 г. на директора на ТП „Държавно горско стопанство-Карнобат”Заповед № РД-66 от 26.01.2021 г. на кмета на Община Карнобат.

27.01.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-65/26.01.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи ПУП- ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ ХVІ-274, в кв.29 по плана на с.Кликач, община Карнобат.

24.01.2021
„БАЗАЛТ" ЕООД", град Хасково уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Концесия за добив на подземни богатства - строителни материали (андезитови туфи) от находище "Трите круши - запад", разположено в землището на град Карнобат, община Карнобат, област Бургас” с Възложител: „БАЗАЛТ"...

21.01.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-21/07.01.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ и Решение №137.І, 137.ІІ на Общински съвет гр.Карнобат от проведено заседание на 29.12.2020г. е разрешено да се изработи ПУП- ПЗ (план за застрояване) в обхват: І-ви етап, включващ: ПИ с идентификатор 29129.21.46, ПИ с идентификатор 29129.21.209, ПИ...

21.01.2021
ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Карнобат за 2021 г. УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Кметът на Община Карнобат, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса , НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 29.01.2021 г. от 15:00 часа в заседателната зала,...

13.01.2021
На 19 януари от 10:30 часа ще се проведе информационно събитие за съгласуване с общността на проект „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат“.  С него, Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карнобат“, ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предвид създадената извънредна епидемична ситуация срещата ще се проведе онлайн чрез платформата Google...
Карнобатски глас - брой 51 - 28.12.2020 г. - 31.12.2020 г.

Карнобатски глас - брой 50 - 21.12.2020 г. - 27.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 49 - 14.12.2020 г. - 20.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 48 - 07.12.2020 г. - 13.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 47 - 30.11.2020 г. - 06.12.2020 г.


Карнобатски глас - брой 46 - 23.11.2020 г. - 29.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 45 - 16.11.2020 г. - 22.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 44 - 09.11.2020 г. - 15.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 43 - 02.11.2020 г. - 08.11.2020 г.


Карнобатски глас - брой 42 - 26.10.2020 г. - 01.11.2020 г.

Карнобатски глас - брой 41 - 19.10.2020 г. - 25.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 40 - 12.10.2020 г. - 18.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 39 - 05.10.2020 г. - 11.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 38 - 28.09.2020 г. - 04.10.2020 г.


Карнобатски глас - брой 37 - 21.09.2020 г. - 27.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 14.09.2020 г. - 20.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 35 - 07.09.2020 г. - 13.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 34 - 31.08.2020 г. - 06.09.2020 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 24.08.2020 г. - 30.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 17.08.2020 г. - 23.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 10.08.2020 г. - 16.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 30 - 03.08.2020 г. - 09.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 27.07.2020 г. - 02.08.2020 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 20.07.2020 г. - 26.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 13.07.2020 г. - 19.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 06.07.2020 г. - 12.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 29.06.2020 г. - 05.07.2020 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 22.06.2020 г. - 28.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 15.06.2020 г. - 21.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 08.06.2020 г. - 14.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 01.06.2020 г. - 07.06.2020 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 18.05.2020 г. - 24.05.2020 г.

Карнобатски глас - брой 18 - 11.05.2020 г. - 17.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 13.04.2020 г. - 19.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2020 г. - 29.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2020 г. - 22.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2020 г. - 15.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2020 г. - 08.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 24.02.2020 г. - 01.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 17.02.2020 г. - 23.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 10.02.2020 г. - 16.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 03.02.2020 г. - 09.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 27.01.2020 г. - 02.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 20.01.2020 г. - 26.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 13.01.2020 г. - 19.01.2020 г.


Архив
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев