10.08.2022
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти — частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези...

10.08.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-469/09.08.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.135, ал.3 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-136, в кв.25а по плана на с.Черково, община Карнобат. ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-470/09.08.2022 г. на Кмета...

09.08.2022
Дирекция „Бюро по труда”- Карнобат, обявява набирането на  кандидати за 50 свободни работни места на длъжност „манипулант, промишлеността”, с основни отговорности - „производство на кори за баници и тестени изделия” и място на работа гр. Ямбол.              В тази връзка служителите на бюрото организират събитие – „Ден на работодателя” през м. септември 2022 г.. На нея работодателят ще информира присъстващите за размера на заплащането, допълнителните стимули, условията...

08.08.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава, на всички заинтересовани физически и юридически лица, че „КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД  има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 130 МW, разположена в поземлен имот с идентификатор 36525.226.1, местност „Чобан дере“ по КККР на гр. Карнобат, област Бургас“. Лице за контакти:  Светлана...

08.08.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АВИГЕЯ“ ООД съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа 71,50 kWр и външно кабелно захранване 1kV-отклонение за присъединяване, разположена в УПИ IV-103, кв.18 в с. Кликач, община Карнобат, област Бургас“. Лице за контакти:  Мария Маринова ИвановаТелефон: 0876...

05.08.2022
Във връзка с постъпило в деловодството на Община Карнобат със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Карнобат 8400, общ. Карнобат, обл. Бургас, бул. „България” № 12 Ваше искане под горните регистрационен индекс и дата за извършване на административна услуга, определена като издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти за обект цитирам дословно: „Масивна ограда“, в териториалния обхват на недвижим имот,...2022 година

Карнобатски глас - брой 31 - 08.08.2022 г. - 14.08.2022 г.

Карнобатски глас - брой 30 - 01.08.2022 г. - 07.08.2022 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 25.07.2022 г. - 31.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 18.07.2022 г. - 24.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 11.07.2022 г. - 17.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 04.07.2022 г. - 10.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 27.06.2022 г. - 03.07.2022 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 20.06.2022 г. - 26.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 13.06.2022 г. - 19.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 06.06.2022 г. - 12.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 30.05.2022 г. - 05.06.2022 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 23.05.2022 г. - 29.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 16.05.2022 г. - 22.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 09.05.2022 г. - 15.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 02.05.2022 г. - 08.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 25.04.2022 г. - 01.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 18.04.2022 г. - 24.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 11.04.2022 г. - 17.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 04.04.2022 г. - 10.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2022 г. - 03.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 21.03.2022 г. - 27.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 14.03.2022 г. - 20.03.2022 г
.

Карнобатски глас - брой 09 - 07.03.2022 г. - 13.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 28.02.2022 г. - 06.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 21.02.2022 г. - 27.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 31.01.2022 г. - 06.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 24.01.2022 г. - 30.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 17.01.2022 г. - 23.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 10.01.2022 г. - 16.01.2022 г.


АрхивНаименование Брой тегления
2022-31.pdf 51 Изтегли документ с име "2022-31.pdf"
2022-30.pdf 164 Изтегли документ с име "2022-30.pdf"
2022-29.pdf 159 Изтегли документ с име "2022-29.pdf"
2022-28.pdf 219 Изтегли документ с име "2022-28.pdf"
2022-27.pdf 262 Изтегли документ с име "2022-27.pdf"
2022-26.pdf 326 Изтегли документ с име "2022-26.pdf"
2022-25.pdf 352 Изтегли документ с име "2022-25.pdf"
2022-24.pdf 424 Изтегли документ с име "2022-24.pdf"
2022-23.pdf 498 Изтегли документ с име "2022-23.pdf"
2022-22.pdf 521 Изтегли документ с име "2022-22.pdf"
2022-21.pdf 556 Изтегли документ с име "2022-21.pdf"
2022-20.pdf 598 Изтегли документ с име "2022-20.pdf"
2022-19.pdf 747 Изтегли документ с име "2022-19.pdf"
2022-18.pdf 954 Изтегли документ с име "2022-18.pdf"
2022-17.pdf 823 Изтегли документ с име "2022-17.pdf"
2022-16.pdf 1061 Изтегли документ с име "2022-16.pdf"
2022-15.pdf 1217 Изтегли документ с име "2022-15.pdf"
2022-14.pdf 1299 Изтегли документ с име "2022-14.pdf"
2022-13.pdf 1390 Изтегли документ с име "2022-13.pdf"
2022-12.pdf 1371 Изтегли документ с име "2022-12.pdf"
2022-11.pdf 1667 Изтегли документ с име "2022-11.pdf"
2022-10.pdf 1728 Изтегли документ с име "2022-10.pdf"
2022-09.pdf 1834 Изтегли документ с име "2022-09.pdf"
2022-08.pdf 1824 Изтегли документ с име "2022-08.pdf"
2022-07.pdf 1886 Изтегли документ с име "2022-07.pdf"
2022-06.pdf 1891 Изтегли документ с име "2022-06.pdf"
2022-05.pdf 2283 Изтегли документ с име "2022-05.pdf"
2022-04.pdf 2266 Изтегли документ с име "2022-04.pdf"
2022-03.pdf 2195 Изтегли документ с име "2022-03.pdf"
2022-01.pdf 2532 Изтегли документ с име "2022-01.pdf"
2022-02.pdf 2179 Изтегли документ с име "2022-02.pdf"
KG_Arh2021.rar 2383 Изтегли документ с име "KG_Arh2021.rar"
KG_Arh2020.rar 12809 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев