05.06.2023
СЪОБЩЕНИЕ На 04.06.2023 г. приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019-0006 „Предоставяне на  социална услуга ”Дневен център за деца и/или младежи с увреждания” в гр. Карнобат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Административният договор между Община Карнобат и Министерство на труда и социалната политика беше сключен на 04.09.2019 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на...

02.06.2023
На вниманието на  собствениците/арендаторите на замеделски земи в землището на гр.Карнобат  и фирмите, притежаващи подземни комуникации /ЕВН, ВиК, А1, Виваком..../ Уведомяваме ви, че предстои ремонт на  1800 л.м. магистрален нефтопродуктопровод – собственост на „Лукойл – България“ ЕООД, в участък, преминаващ през землището на гр.Карнобат, на около 2 км. южно от града. Ремонтът ще се изпълни при спазване на Закона за енергетиката и по-специално на раздел ІІ „Сервитути“. Телефон...

01.06.2023
Окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, на собствениците на животновъдни обекти, регистрирани на територията на община Карнобат, 2023 г.

31.05.2023
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.150, ал.1 от същия закон, съобщава, че е издадена Заповед №РД-345/29.05.2023г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ е разрешено да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:             1. ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ І-310, в кв.14 по УРП на Производствена зона „Север“...

26.05.2023
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив...

19.05.2023
ОТНОСНО: Изработен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ограничена територия и непотърсено съобщение Съобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ  до Анета ИвановаСъобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до Димитрина СтанчеваСъобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до Христо ГеоргиевСъобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на...2023 година

Карнобатски глас - брой 22 - 05.06.2023 г. - 11.06.2023 г.

Карнобатски глас - брой 21 - 29.05.2023 г. - 04.06.2023 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 22.05.2023 г. - 28.05.2023 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 15.05.2023 г. - 21.05.2023 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 08.05.2023 г. - 14.05.2023 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 01.05.2023 г. - 07.05.2023 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 24.04.2023 г. - 30.04.2023 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 17.04.2023 г. - 23.04.2023 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 10.04.2023 г. - 16.04.2023 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 03.04.2023 г. - 09.04.2023 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 27.03.2023 г. - 02.04.2023 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 20.03.2023 г. - 26.03.2023 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 13.03.2023 г. - 19.03.2023 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 06.03.2023 г. - 12.03.2023 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 27.02.2023 г. - 05.03.2023 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 20.02.2023 г. - 26.02.2023 г.

Карнобатски глас - брой 06 - 13.02.2023 г. - 19.02.2023 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 06.02.2023 г. - 12.02.2023 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 30.01.2023 г. - 05.02.2023 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 23.01.2023 г. - 29.01.2023 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 16.01.2023 г. - 22.01.2023 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 09.01.2023 г. - 15.01.2023 г.


Архив
Наименование Брой тегления
2023-22.pdf 63 Изтегли документ с име "2023-22.pdf"
2023-21.pdf 133 Изтегли документ с име "2023-21.pdf"
2023-20.pdf 186 Изтегли документ с име "2023-20.pdf"
2023-19.pdf 240 Изтегли документ с име "2023-19.pdf"
2023-18.pdf 318 Изтегли документ с име "2023-18.pdf"
2023-17.pdf 371 Изтегли документ с име "2023-17.pdf"
2023-16.pdf 493 Изтегли документ с име "2023-16.pdf"
2023-15.pdf 573 Изтегли документ с име "2023-15.pdf"
2023-14.pdf 723 Изтегли документ с име "2023-14.pdf"
2023-13.pdf 876 Изтегли документ с име "2023-13.pdf"
2023-12.pdf 984 Изтегли документ с име "2023-12.pdf"
2023-11.pdf 1041 Изтегли документ с име "2023-11.pdf"
2023-10.pdf 1290 Изтегли документ с име "2023-10.pdf"
2023-09.pdf 1681 Изтегли документ с име "2023-09.pdf"
2023-07.pdf 1584 Изтегли документ с име "2023-07.pdf"
2023-08.pdf 2082 Изтегли документ с име "2023-08.pdf"
2023-06.pdf 2239 Изтегли документ с име "2023-06.pdf"
KG_Arh2022.rar 2437 Изтегли документ с име "KG_Arh2022.rar"
2023-05.pdf 2190 Изтегли документ с име "2023-05.pdf"
2023-04.pdf 2472 Изтегли документ с име "2023-04.pdf"
2023-03.pdf 2475 Изтегли документ с име "2023-03.pdf"
2023-02.pdf 2388 Изтегли документ с име "2023-02.pdf"
2023-01.pdf 2702 Изтегли документ с име "2023-01.pdf"
KG_Arh2021.rar 7403 Изтегли документ с име "KG_Arh2021.rar"
KG_Arh2020.rar 19673 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев