25.11.2021
По искане с вх. per. № 26-ОО-985/07.09.2021 r. от „АВИГЕЯ" ООД със седалище и адрес на управление rp. Карнобат, бул. ,,Девети септември" 13, община Карнобат, област Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ - с. Кликач, в териториален обхва у.п.и. IV-103, кв. 18, община Карнобат, област Бургас.

25.11.2021
По искане с вх. per. № 26-ОО-985/07.09.2021 r. от „АВИГЕЯ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, бул. ,,Девети септември\'\' 13, община Карнобат, област Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ - с. Кликач, в териториален обхва у.п.и. IV-103, кв. 18, община Карнобат, област Бургас.

25.11.2021
По искане с вх. per. № 26-00-985/07 .09.2021 r. от „АВИГЕЯ" ООД със седалище и адрес на управление rp. Карнобат, бул. ,,Девети септември" 13, община Карнобат, област Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ - с. Кликач, в териториален обхва у.п.и. IV-103, кв. 18, община Карнобат, област Бургас.

15.11.2021
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „Земя Огнен“ ЕООД има инвестиционно предложение: „Производство на компост от растителни отпадъци в имот с идентификатор 53312.37.26 по КК на с. Огнен, община Карнобат“.

12.11.2021
На основание чл. 62, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" ОБЯВЯВА:

10.11.2021
Община Карнобат, на основание чл.127, ал.1  от ЗУТ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Карнобат. С решение № 219 от 02.09.2021 г.,  Общински съвет - Карнобат разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Карнобат за ПИ с идентификатор 66408.33.52; ПИ с идентификатор 66408.33.50; ПИ...2021 година

Карнобатски глас - брой 45 - 22.11.2021 г. - 28.11.2021 г.

Карнобатски глас - брой 44 - 15.11.2021 г. - 21.11.2021 г.


Карнобатски глас - брой 43 - 08.11.2021 г. - 11.11.2021 г.


Карнобатски глас - брой 42 - 01.11.2021 г. - 07.11.2021 г.


Карнобатски глас - брой 41 - 25.10.2021 г. - 31.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 40 - 18.10.2021 г. - 24.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 39 - 11.10.2021 г. - 17.10.2021 г.

Карнобатски глас - брой 38 - 04.10.2021 г. - 10.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 37 - 27.09.2021 г. - 03.10.2021 г.


Карнобатски глас - брой 36 - 20.09.2021 г. - 26.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 35 - 13.09.2021 г. - 19.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 34 - 06.09.2021 г. - 12.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 33 - 30.08.2021 г. - 05.09.2021 г.


Карнобатски глас - брой 32 - 23.08.2021 г. - 29.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 31 - 16.08.2021 г. - 22.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 30 - 09.08.2021 г. - 15.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 29 - 02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 28 - 26.07.2021 г. - 01.08.2021 г.


Карнобатски глас - брой 27 - 19.07.2021 г. - 25.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 26 - 12.07.2021 г. - 18.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 05.07.2021 г. - 11.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 28.06.2021 г. - 04.07.2021 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 21.06.2021 г. - 27.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 14.06.2021 г. - 20.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 07.06.2021 г. - 13.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 31.05.2021 г. - 06.06.2021 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 24.05.2021 г. - 30.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 17.05.2021 г. - 23.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 03.05.2021 г. - 09.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 26.04.2021 г. - 02.05.2021 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 19.04.2021 г. - 25.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 12.04.2021 г. - 18.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 05.04.2021 г. - 11.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2021 г. - 04.04.2021 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 22.03.2021 г. - 28.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 15.03.2021 г. - 21.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 08.03.2021 г. - 14.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 01.03.2021 г. - 07.03.2021 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 08.02.2021 г. - 14.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 01.02.2021 г. - 07.02.2021 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 25.01.2021 г. - 31.01.2021 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 18.01.2021 г. - 24.01.2021 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 11.01.2021 г. - 17.01.2021 г.АрхивНаименование Брой тегления
2021-45.pdf 65 Изтегли документ с име "2021-45.pdf"
2021-44.pdf 118 Изтегли документ с име "2021-44.pdf"
2021-43.pdf 208 Изтегли документ с име "2021-43.pdf"
2021-42.pdf 186 Изтегли документ с име "2021-42.pdf"
2021-41.pdf 271 Изтегли документ с име "2021-41.pdf"
2021-40.pdf 376 Изтегли документ с име "2021-40.pdf"
2021-39.pdf 419 Изтегли документ с име "2021-39.pdf"
2021-38.pdf 428 Изтегли документ с име "2021-38.pdf"
2021-37.pdf 470 Изтегли документ с име "2021-37.pdf"
2021-36.pdf 496 Изтегли документ с име "2021-36.pdf"
2021-35.pdf 548 Изтегли документ с име "2021-35.pdf"
2021-34.pdf 594 Изтегли документ с име "2021-34.pdf"
2021-33.pdf 515 Изтегли документ с име "2021-33.pdf"
2021-32.pdf 532 Изтегли документ с име "2021-32.pdf"
2021-31.pdf 618 Изтегли документ с име "2021-31.pdf"
2021-30.pdf 661 Изтегли документ с име "2021-30.pdf"
2021-29.pdf 662 Изтегли документ с име "2021-29.pdf"
2021-28.pdf 671 Изтегли документ с име "2021-28.pdf"
2021-27.pdf 711 Изтегли документ с име "2021-27.pdf"
2021-26.pdf 772 Изтегли документ с име "2021-26.pdf"
2021-25.pdf 774 Изтегли документ с име "2021-25.pdf"
2021-24.pdf 723 Изтегли документ с име "2021-24.pdf"
2021-23.pdf 905 Изтегли документ с име "2021-23.pdf"
2021-22.pdf 1082 Изтегли документ с име "2021-22.pdf"
2021-21.pdf 1352 Изтегли документ с име "2021-21.pdf"
2021-20.pdf 1334 Изтегли документ с име "2021-20.pdf"
2021-19.pdf 1756 Изтегли документ с име "2021-19.pdf"
2021-18.pdf 1829 Изтегли документ с име "2021-18.pdf"
2021-17.pdf 3167 Изтегли документ с име "2021-17.pdf"
2021-16.pdf 4278 Изтегли документ с име "2021-16.pdf"
2021-15.pdf 4135 Изтегли документ с име "2021-15.pdf"
2021-14.pdf 4623 Изтегли документ с име "2021-14.pdf"
2021-13.pdf 4241 Изтегли документ с име "2021-13.pdf"
2021-12.pdf 5376 Изтегли документ с име "2021-12.pdf"
2021-11.pdf 6401 Изтегли документ с име "2021-11.pdf"
2021-10.pdf 5565 Изтегли документ с име "2021-10.pdf"
2021-09.pdf 6341 Изтегли документ с име "2021-09.pdf"
KG_Arh2020.rar 8602 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"
2021-08.pdf 16263 Изтегли документ с име "2021-08.pdf"
2021-07.pdf 7922 Изтегли документ с име "2021-07.pdf"
2021-06.pdf 6308 Изтегли документ с име "2021-06.pdf"
2021-05.pdf 6239 Изтегли документ с име "2021-05.pdf"
2021-04.pdf 7138 Изтегли документ с име "2021-04.pdf"
2021-03.pdf 8427 Изтегли документ с име "2021-03.pdf"
2021-02.pdf 6535 Изтегли документ с име "2021-02.pdf"
2021-01.pdf 6370 Изтегли документ с име "2021-01.pdf"
2020-51.pdf 5903 Изтегли документ с име "2020-51.pdf"
2020-50.pdf 6927 Изтегли документ с име "2020-50.pdf"
2020-49.pdf 6508 Изтегли документ с име "2020-49.pdf"
2020-48.pdf 6693 Изтегли документ с име "2020-48.pdf"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев